Utställning om översiktsplanen

Plats: Stationsgatan 12, bottenvåningen

5 oktober

Startar: 5 oktober 2015 12:00
Slutar: 9 oktober 2015 18:00

Drop in- utställning om översiktsplanen

Läs mer om översiktsplanen.