Rådgivning och skrivarstuga

Plats: Stationsgatan 12, matsalen plan 7, Uppsala

2 november

Tid: 18:00–20:00

Vill du och ditt företag eller förening veta vilka möjligheter till projektstöd som finns genom Upplandsbygd lokalt ledd utveckling? Vill du testa en projektidé och få hjälp med att göra en projektansökan?

Du kan välja att delta i första passet där du får veta mer om Upplandsbygd lokalt ledd utveckling och/eller vid andra passet där du kan testa er projektidé och får hjälp att komma framåt.

Pass 1: Information om Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling. Kl.18.00-18.45
Pass 2: Testa din projektidé på Upplandsbygds skrivarstuga. Kl 19.00-20.00

Anmäl dig senast 30 oktober på landsbygd@uppsala.se.

För mer information, kontakta Mimmi Skarelius, mimmi.skareliuslille@uppsala.se