Temadag om hållbar stadsutveckling

Plats: Universitetsaulan, sal X

27 november

Tid: 08:30–16:00

Hållbarhet står på agendan i många sammanhang. Vi talar om miljömässig, ekonomisk,social och kulturell hållbarhet. Ofta sägs att vårt framtida och växande Uppsala bör bli mer hållbart.

Men kan en strävan att optimera en viss form av hållbarhet leda till att ett
annat område drabbas? Under en dag diskuteras hur de olika formerna av hållbarhet växelverkar och påverkar varandra – hur vi bör planera Uppsala så att vi maximerar den totala hållbarheten?

Kostnad: 300 kr inkl för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Anmälan: OSA senast 20 november 2015.

Program
08:30–08:40 Inledning. Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet och Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun
08:40–09:00 Presentation av förslaget till ny översiktsplan för Uppsala kommun. Göran Carlén och Katarina Fehler, Uppsala kommun.
09:00–09:40 "Täthet och närhet – vägen till social ekologisk stadsbyggnad". Meta Berghauser Pont, institutionen för arkitektur Chalmers
09:40–10:00 "Green Retrofits – dagvatten som inkubator för social hållbarhet". Kent Fridell och Stuart Hope, Tengbom
10:00–10:40 Fika
10:40–11:10 "Förnybar energi i staden – spara och slösa?" Marika Edoff, institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
11:10–11:40 "Social hållbarhet i den goda staden". Irene Molina, Institutet för Bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
11:40–12:00 "Hållbarhet med hyresrätten i centrum". Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem och Niklas Malmfors, NCC
12:00–13:30 Lunch samt paneldebatt om medborgardialog.
13:30–14:00 "Funktionellt täta Citylands – om framtidens täta, rymliga, gröna och smarta städer". Per Berg, SLU
14:00–14:20 "Länge leve kollektivtrafiken! Utveckling av hållbara resmöjligheter i en expansiv region".
Nina Waara och Cecilia Forslund, Kollektivtrafikförvaltningen UL.
14:20–15:00 "Hållbara städer med människan i centrum". Ola Gustafsson, Gehl Architects, Köpenhamn
15:00–15:20 Sammanfattning och avslutning
15:20–16:00 Avslutande fika och mingel

Arrangör: Uppsala universitet, Uppsala kommun och SHBygg