Solel på platta tak

Plats: Bolandsgatan 10

26 mars

Tid: 13:30–16:00

Är du fastighetsägare med stora platta tak? Då har du stor möjlighet till bra solelinstallationer.

Som en del av projektet Uppsol2020 bjuder Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) tillsammans med fastighetsbolaget Ihus in till ett seminarie vid en nyligen färdigställd solelanläggning på platt tak. Kom och lär dig mer om erfarenheter och resultat från Ihus installation av solel på Bolandsgatan 10 i Uppsala!

Vänligen notera att detta seminarie inte kommer behandla funktionsupphandling. (Funktionsupphandlingen kommer diskuteras på workshoppen mellan 09:30 och 12:00 och kräver separat anmälan).

Detta seminarie passar dig som saknar förkunskaper inom solel, och tanken är att du ska få en bra inblick i solel på platta tak. Förhoppningen är att du ska ha med dig ett brett underlag för vidare beslut kring din egen fastighet. Vi hoppas att du ska få en inspirerande och lärorik solig eftermiddag!

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Program

13:30 – 14:15 Allmänt om solelanläggningar; teknik, priser och utveckling
14:30 – 15:15 Installation av solel på platta tak utan håltagning: exempel från genomförda installationer
15:15 – Besök på anläggningen

Anmäl dig till STUNS Energi.