Sponsorsutbildning

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

9 december

Tid: 08:30–12:00


Få ut mer av ditt sponsorskap
- vi ger dig en vidareutbildning i modern sponsring

Välkommen på en halvdag med inspiration och ny kunskap inom ämnet sponsring!

Företagens sponsringsbudget har under de senaste 10 åren fördubblats, medan traditionella medier som tidning och TV minskar drastiskt. Sponsring och event som kanal ökar snabbare än övrig marknadskommunikation. Detta ställer väldigt höga krav på såväl sponsor som rättighetsinnehavare att hitta samarbeten som bryter igenom mediebruset och skapar engagemang hos rätt målgrupp.

Destination Uppsala tillsammans med Världsklass Uppsala, Företagarna och Handelskammaren i Uppsala strävar efter att fler, större och mer ekonomiskt hållbara evenemang skall arrangeras här och tar därför initiativ till en omfattande utbildning för dig som verkar inom Uppsalas lokala sponsringsmarknad.

Den 9 december blir startskottet på denna satsning, där vi berättar mer om utbildningen. Med finns bl a talare från;

- Niklas Birgertz, sponsrings- och eventföreningen – om sponsringens framtid och trender

- Peter Viklund, Sponsor Insight – presentation av den stora publikundersökning som gjorts för Elitidrott Uppsala

- Utbildningsföretaget (upphandling pågår just nu) – presentation av deras syn på sponsring, inspiration och information om den utbildning som kommer genomföras under 2016

Anmäl dig här.

För mer information, vänligen kontakta jonas.ekebacke@destinationuppsala.se

Kostnad: Gratis. Vi bjuder på lunch.

Varmt välkomna önskar Destination Uppsala i samverkan med Företagarna, Handelskammaren i Uppsala och Världsklass Uppsala!