Statistiska utmaningar vid kliniska prövningar

Plats: Uppsala BIO, Dag Hammarskjölds väg 10B

12 maj

Tid: 16:00–18:00

Vilka statistiska överväganden behövs vid planering av en klinisk studie?
Denna fråga kommer att benas ut i en glad debatt mellan två av Statisticons mest erfarna biostatistiker: Johan Bring och Marcus Thuresson.

Bland de punkter som kommer att avhandlas är statistisk power (behövs 90 % eller räcker det med 80 %), val av utfallsvariabler (ex. objektiva vs subjektiva) och varför måste man ibland hitta på värden som inte finns (imputering) och mycket mera.

I debatten blandas åsikter utifrån debattörernas personliga erfarenheter med de val som måste göras utifrån regulatoriska krav.

Deltagandet är gratis och kaffe och macka serveras i pausen. Konferensrum Jupiter.

Anmäl dig via länken på Uppsala BIOs webbplats.

En avgift på 300 kronor tas ut om du uteblir utan att avanmäla dig.

Välkomna!

Arrangör är Uppsala BIO. Uppsala kommun är en samarbetspartner till Uppsala BIO.