Antibiotic resistance – an issue to be solved by the market of by politics?

Plats: Universitetshuset, sal X

1 juni

Tid: 17:00–18:00

Öppen föreläsning om antibiotikaresistensens utmaningar av
Dr. Manica Balasegaram från Läkare utan gränser

Dörrarna öppnar kl. 16:30 och stänger 16:55.
Föreläsningen kommer att hållas på engelska och är gratis.

Föreläsningen av Dr. Manica Balasegaram samarrangeras av Uppsala Health Summit, Utrikespolitiska föreningen I Uppsala och Uppsala studentkår Medicinska sektionen.

Dr. Manica Balasegaram och Läkare utan gränser
Läkare utan gränser är en oberoende internationell organisation som ger humanitär och medicinsk nödhjälp till människor vid väpnade konflikter, epidemier, naturkatastrofer och bristfällig vård i nästan 70 länder.

En av utmaningarna man möter i sitt arbete är bristen på basala mediciner, på diagnostik och vacciner. 1999 startade man därför Access Campaign för att främja tillgången till dessa i resursfattiga miljöer. Dr. Manica Balasegaram är verkställande direktör för Access Campaign. Hans föreläsning kommer att behandla de problem och utmaningar om Läkare utan gränser möter i sitt arbete.

Uppsala Health Summit
Uppsala Health Summit är ett forum där speciellt inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter får möjlighet att mötas i en öppen och förtrolig dialog om hur vi kan använda innovationer och forskningsresultat för att förbättra global hälsa och sjukvård.

Uppsala Health Summit förenar både vetenskapliga, ekonomiska, politiska och etiska perspektiv.
Temat för Uppsala Health Summit 2015 är antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett av de största hoten idag mot människors och djurs hälsa. Vi möter redan bakteriella infektioner som saknar behandling. Samtidigt har stora grupper människor ingen eller bristfällig tillgång till antibiotika.

18 – 26 maj pågick World Health Assembly, WHO:s högsta beslutande organ. På dagordningen står en ny global handlingsplan för att vända utvecklingen av antibiotikaresistens. På Uppsala Health Summit samlas delegater från hela världen för att diskutera hur den nya handlingsplanen ska tas vidare.
Dr. Manica Balasegarams öppna föreläsning är en del av Uppsala Health Summit program 2015.

Uppsala kommun stödjer Uppsala Health Summit.