Diskussion om ekologisk och konventionell djurproduktion

Plats: Norrlands Nation

17 november

Tid: 17:45–21:00

Vad är det egentligen för skillnad på ekologiska och "vanliga" ägg? Hur mår svenska grisar? Vad blir effekterna av att djur i ekologisk livsmedelsproduktion utfodras annorlunda än de i konventionell produktion?

Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU finns forskare och experter inom områden som rör både lantbruksdjur, försöksdjur och sport- och sällskapsdjur.

Under kvällen kommer ekologisk och konventionell produktion av animaliska livsmedel att vara i fokus. Utifrån ett vetenskapligt underlag kommer fakta att presenteras för att ge en bild av hur de olika produktionsgrenarna påverkar djurens hälsa och välfärd. Under kvällen finns goda möjligheter för en diskussion forskare/producenter/myndigheter/andra intressenter kring detta ämne.

På BIO-PUB kommer ni att få höra Magdalena Jacobsson, professor i svinmedicin, som berättar om hälsa hos grisar uppfödda konventionellt och i ekologisk produktion.

Helena Wall, professor i fjäderfäproduktion, berättar om hur utfodringen och inhysningen skiljer sig åt mellan höns i konventionell och ekologisk äggproduktion och hur detta påverkar hönsens hälsa.

Anna Wallenbeck, agronomie doktor, kommer att tala om målkonflikter när det gäller till exempel klimat och utfodring av djur inom både ekologisk och konventionell produktion.

Moderator är Torkel Ekman, prodekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

Anmäl dig senast den 13 november 2015.

Arrangör är Uppsala BIO. Uppsala kommun stödjer Uppsala BIO.