Uppsala Energy Stories

Plats: IHus, Plan fyra, Salagatan 18, lokal Bastiljen

26 maj

Tid: 10:00–12:30

På Uppsala Energy Stories får du ta del av flera korta och innehållsrika berättelser om pågående och planerade utvecklingsprojekt bland fastighetsägare i Uppsala.

Under våren har sju studentgrupper inom civilingenjörsprogrammet i Energisystem och civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle genomfört projektarbeten med utgångspunkt från pågående eller planerade utvecklingsprojekt hos bland annat Ihus, Landstinget, Vasakronan och Riksbyggen.

På Uppsala Energy Stories får du ta del av deras berättelser om aktuella frågeställningar kopplade till fastighetsanknuten energiproduktion, metoder för energieffektivisering och beteendepåverkan (se presentation av studentprojekten nedan).

Efter presentationerna bjuder Ihus och STUNS Energi på en lättare lunch där du har möjlighet att diskutera mer ingående med studentgrupperna.

Anmäl dig till STUNS Energy senast 21 maj (antal platser är begränsat)

Studentprojekten

Samband mellan beläggningsgrad och energiförbrukning - en fallstudie om möjliga energi- och kostnadsreduktioner som kan uppnås genom att anpassa kontorslokaler efter medarbetarnas närvaro.

Totalmetodik för energieffektiviseringar - BeBo, BELOK och BeSmå. Finns det ett optimalt kalkyleringsverktyg för alla fastighetsägare?

Stoppa Onödan 3.0energieffektivisering i Landstingets fastigheter genom en kombination av teknik och beteendeförändringar.

Lär känna din fastighet och eliminera energitjuvar - en jämförande fallstudie av energiförbrukning i tre identiska hus på Ihus hållbara industriby Vaksala Eke.

Solbullervallsprojektet i Gamla Uppsala - Hur integrerar man solceller bäst i nya bostäder? Smarta lösningar ger frihet, sänkt elpris och ökad attraktionskraft.

Kan solen ge kyla?
- en fallstudie av Staben i Uppsala Sciencepark.

Klimatsmart el till hyresgäster - kan Ihus försörja sina hyresgäster med lokalproducerad solel?