Uppsala klimatprotokoll bjuder in till öppet rundabordsmöte

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

11 oktober

Tid: 08:30–16:00

Uppsala klimatprotokoll bjuder in till öppet rundabordsmöte med delseminarier den 11 oktober. Dagen inleds och avslutas med ett öppet rundabordsmöte där vi bland annat reder ut vad begreppet klimatpositivt innebär. Du får även inspireras av samverkansprojekt som drivs i fokusgrupper inom Uppsala klimatprotokoll. Exempelvis kommer Jonas Carlehed, hållbarhetschef för IKEA Sverige, att berätta hur IKEA jobbar för att minska klimatpåverkan från plast.

Storytelling

Rob Hopkins, grundare och förgrundsfigur av Transition Movement, föreläser om vikten av storytelling och positiva framtidsvisioner när det gäller övergången till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer om Rob Hopkins

Klimateffektiv lunch

Du bjuds även på klimateffektiv lunch och show av tv-kocken Maximillian Lundin.

Delseminarier

Klimatprotokollets fokusgrupper bjuder in till öppna delseminarier där nya företag och nyckelaktörer är välkomna att delta. Du kan välja mellan följande teman:

  • Plast: Hur får vi bort den fossila plasten till 2030?
  • Transporter: Vilka åtgärder är mest effektiva för att öka arbetstagares hälsa genom arbetspendling?
  • Byggnation: Hur bygger vi klimatpositivt?

Mer information och anmälan