Seminarium om patent

Plats: Origo, Dag Hammarskjölds väg 10B

3 mars

Tid: 16:00–18:00

Vad kan patenteras och hur gör man för att lämna in en patentansökan?

Välkommen till Efter jobbet med Brann AB!

Del A: Vad kan patenteras?


Ofta tänker man sig att patent skyddar banbrytande uppfinningar och stora upptäckter. Det händer naturligtvis, men det blir vanligare och vanligare att man också ser frågan ur marknadsperspektiv: Finns det några element av en ny planerad produkt som kan vara patenterbara?

Föreläsningen kommer att ta upp olika kategorier av patenterbara uppfinningar, och diskutera vad som egentligen krävs för att få ett godkänt patent: Vad menas till exempel med uppfinningshöjd?
(Annika Kilander, Brann AB)

Del B: Strategi för inlämning av patentansökan


Det finns många olika vägar som man kan välja när man ska lämna in prioritetsansökan (dvs. den första patentansökan som beskriver en ny uppfinning). Valet kan stå mellan att lämna in en nationell ansökan, t.ex. i Sverige eller USA, en regional ansökan vid europeiska patentverket EPO, eller rent av en internationell ansökan, s.k. PCT-ansökan.

En del föredrar dessutom att lämna in en provisorisk ansökan i USA som prioritetsansökan istället för att lämna in en reguljär patentansökan. Det finns en del fallgropar som man måste undvika för att inte riskera att förlora ensamrätten till uppfinningen och dessutom finns det olika fördelar med att välja var man lämnar in prioritetsansökan och vilken typ av ansökan man väljer.
(Niclas Uggla, Brann AB)

• När? 3 mars 2015, kl.16:00-18:00 (var vänlig kom i god tid så att programmet kan börja kl. 16)
• Var? Uppsala BIO, Origo, Dag Hammarskjölds väg 10B, konferensrum Jupiter
• Hur? Kaffe och smörgås serveras i pausen. Kostnadsfritt, men en avgift på 300 kr tas ut om du uteblir utan att avanmäla dig.

Anmäl dig här
Varmt välkommen!

Övriga frågor, kontakta anna.liljas@uppsalabio.se

Seminariet arrangeras av Uppsala BIO och BRANN AB.

Uppsala kommun stöder Uppsala BIO.