Företaget och omvärlden - förbättra kollen och få fart på lönsamheten

Plats: Almi Företagspartner, Dragarbrunnsgatan, 35

15 december

Tid: 09:15–12:00

Inbjudan till webinarium

Kunskap har aldrig varit så viktigt som nu. Den är en förutsättning för att du som företagare också ska kunna vara konkurrenskraftig och lönsam. Nu har du möjlighet att fylla på ditt kunskapsförråd, stanna upp en liten stund i julstressen och få inspiration inför det nya året.

Forskaren Per Frankelius kommer att bredda dina vyer och fördjupa din kunskap om hur spaningen av omvärlden kan underlätta att hantera vardagens alla beslut och vägval. Hur ska du lägga upp marknadsföringen när konkurrenterna finns över hela världen, inte bara på samma ort. När världen också är digital och osynlig.

Per Frankelius är docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på Linköpings universitet. Han har forskat inom bland annat omvärldsanalys, marknadsföring och innovation. För att praktiskt prova på innovationsprocessen uppfann han och fick 2012 patent på en precisionsharv. Per har också bidragit till att förändra bilden av Carl von Linné, från blomsterkung till innovationsekonom.

Han kom för ett par månader sedan ut med boken Marknadsföring – vetenskap och praktik, som innehåller grundstenarna i ämnet marknadsföring. Klassiska och nyare teorier varvas med praktikfall och handfast verktyg.

Pris: 250 kr exkl. moms

Sista anmälningsdag är den 13 dec. Antalet platser är begränsade.
Almi bjuder på fika.
Kontaktperson: Camilla Ahlsson, tfn 018-185211 alt.

Klicka här för att anmäla dig!

Detta är ett webinarium och det innebär att seminariet kommer att filmas och sändas live från Almi Mälardalen.

Seminariet är en del av Tillväxtlyftet, ett samverkansprojekt för att stödja och utveckla små och medelstora företag så att fler företag i Östra Mellansverige når ut/vidgar sin marknad internationellt.
Projektet finansieras av Almi, Regionförbundet Uppsala län och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond