Airwatergreen – fuktens fiende

Den 12 maj är det dags för Företagargalan i Uppsala. Företaget Airwatergreen, som satsar på att bli världsledande inom luftbehandling, är finalister i priskategorin Årets innovation.

Airwatergreen är ett teknikföretag som startades 2009 av Uppsalaingenjörerna Jonas Wamstad och Fredrik Edström. Den ursprungliga affärsidén var att göra vatten av luft. Under resans gång har Airwatergreens affärsmodell förändrats. Man har gått från att sälja det utvunna vattnet från luften till att sälja den torra luften som blir kvar när vattnet tas bort.
– Tekniken utvecklades och blev en helt ny kondenseringsteknologi med en rad unika egenskaper. Med denna teknologi kan man utnyttja billig solvärme istället för elektricitet och fukt kan kondenseras effektivt i alla temperaturer, vilket tidigare var svårt, berättar vd:n Jonas Wamstad.

Effektiv kondenseringsteknik
I dag hjälper Airwatergreen fastighetsförvaltare och ägare av ledningsnät att spara drift- och underhållskostnader genom att förlänga livslängden på kundens utrustning och investeringar. Rent praktiskt innebär det att fastighetsägare får lägre energikostnader för uppvärmning genom att förhindra att fuktnivån alltid stiger när temperaturen sjunker.
– Äldre kondenseringsmetoder har helt enkelt inte kunna göra jobbet effektivt i låga temperaturer. Några av våra kunder är Svenska kyrkan, VA-bolag och skolor. Alla dessa har byggnader som hålls onödigt uppvärmda och där skulle man kunna sänka temperaturen betydlig, säger Jonas.

– En annan spännande kundkategori som nyligen har dykt upp är fjärrvärmeindustrin, som länge haft problem med fukt i de underjordiska kammare som fungerar som kopplingspunkter för stadens fjärrvärmenät. Fukten förstör rören och vittrar betongen med höga renoveringskostnader som följd. Vår teknik är den enda metod som kan kondensera fukt i den höga temperatur som råder där.

Godkända patent
I dag beskriver Airwatergreen sig själva som ett kreativt innovationsföretag med ingenjörer i spetsen. De har sju anställda och fler är på gång.
– Just nu satsar vi stora resurser på att få kunderna att ställa om sitt tänk kring värme och fukt, men även kring vår forskning och utveckling. Vi har nyligen också fått flera godkända patent, bland annat i USA, Kina, Ryssland och Sverige, säger Jonas.

Airwatergreen utnämndes nyligen till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag 2016 av Ny teknik och Affärsvärlden. Nu är företaget även finalist i priskategorin Årets innovation på Företagargalan som äger rum den 12 maj och där Uppsala kommun har gått in som huvudpartner.
– Det är kul att uppmärksammas i sin egen hemstad! Vi är nog mer kända utanför än i Uppsala. Uppmärksamhet är alltid viktigt för ett företag, det stärker vår plattform och får kunder att våga tro på oss ännu mer, berättar Jonas.

Globala framtidsplaner
– Vi har mycket stora planer. Vårt mål är att bli världsledare inom luftbehandling och det är en global jättemarknad värd uppåt 100 miljarder kronor. Så det finns mycket att göra. Idag säljer vi endast till Sverige, men vi kommer inom kort att möjliggöra försäljning till utlandet och öppna upp export på några utvalda marknader. Ryktet om vår teknik verkar ha förekommit oss. Jag tror det beror på att idén om vatten från luft är så attraktiv utanför Sverige, säger Jonas.

Läs mer om Airwatergreen

29 april 2016