Andelen företagsamma i Uppsala ökar

Andelen företagsamma i Uppsala ökar i Svenskt Näringslivs rapport om företagsamhet. Ökningen är den högsta hittills.

Sammantaget är 12,2 procent av befolkningen företagsamma. Samma sak gäller för länets företagsamma kvinnor.

Företagsamheten bland yngre är oförändrad sedan förra mätningen.

Nyföretagsamheten i förhållande till befolkningen har fallit. Det gäller för såväl den generella som ungas nyföretagsamhet. Den generella nyföretagsamheten har inte varit lägre sedan 2008. Kvinnornas nyföretagsamhet ligger stilla jämfört med föregående år.

Det är Svenskt Näringsliv som gjort rapporten, som publicerades 10 mars 2015.

Läs den här.

 

26 mars 2015