App för felanmälan

I september 2016 blev det enklare att anmäla fel i den offentliga miljön. Då lanserade Uppsala kommun appen Felanmälan Uppsala kommun och en ny sida på uppsala.se.

– Sedan lanseringen har det gått jättebra, vi har haft 1 700 nedladdade appar! Det är många fler än vi hade räknat med. Det känns jättehäftigt att våra invånare laddar ner appen och vill hjälpa till. Vi ser också att antalet telefonsamtal minskar, men att antalet ärenden ökar. Under 2016 fick vi in 11 000 ärenden jämfört med 8 000 ärenden under 2015, säger Katarina Edberg, processansvarig på Uppsala kommun.

Samarbete
Tack vare appen och webbsidan kan invånarna nu enklare hjälpa Uppsala kommun att få en överblick över vad som behöver göras i kommunen och ge förslag på vad som kan bli bättre. De flesta anmälningar som kommer in handlar om hål i gatan, att det saknas asfalt och om nedskräpning. 

Om man gör en anmälan, får man då en återkoppling av kommunen?
– Vi blir bättre och bättre på det. Men alla handläggare behöver få in rutiner på att inte bara avsluta ett ärende utan att även informera om hur det har gått. Som att ärendet är mottaget, men att vi väntar med att fylla igen en grop med asfalt till våren, berättar Katarina.

Vad händer nu?
– Vi jobbar hela tiden på att få in fler av kommunens verksamheter i systemet, som till exempel kommunens parkeringsbolag. Det gör det såklart ännu enklare för dig som invånare – när du kan anmäla mer på ett och samma ställe! Jag vill också uppmana alla att ladda ner appen eller kika in på webbformuläret för att hjälpa till, säger Katarina.

Så går det till
I appen Felanmälan Uppsala kommun och på webbsidan www.uppsala.se/felanmalan kan du enkelt anmäla fel i den offentliga miljön eller komma med förslag på förbättringar.

  • Ange plats för felet
  • Vilken typ av fel det är
  • Beskriv felet med egna ord
  • Ladda upp en bild
24 februari 2017