Uppsala klimatprotokoll inleder ny programperiod

I samband med Uppsala klimatprotokolls rundabordsmöte den 10 september, besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) mötet och fick möjlighet att träffa nätverkets medlemmar.

Mötet blev starten för arbetet de kommande tre åren. Ett arbete som har ett övergripande mål, att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent per invånare till år 2020 jämfört med 1990.

Det målet är något som Vattenfall, en av Klimatprotokollets 32 medlemmar ställer sig bakom.

- Staden har tuffa klimatmål som vi ställer upp på. Men det betyder att vi behöver vara delaktiga och ta ansvar. Därför är medlemskapet i Klimatprotokollet viktigt för oss. Vi har tillfört resurser och kompetens och det har inneburit att vi har fått mycket tillbaka, både inspiration, nya idéer och kunskap, säger Adrian Berg von Linde, affärsutvecklare på Vattenfall.

Samverkan, inspiration och ny kunskap är nyckelord för det lokala nätverket och det finns flera goda exempel på det och några av dem fick Åsa Romson höra mer om under mötet.

Både Vasakronan och Riksbyggen lyfte fram att de projekt som initierats lokalt sedan har fortsatt att utvecklats centralt i företaget.

- Uppsala Klimatprotokoll är ett imponerande nätverk som tar klimatutmaningen på allvar. Jag har idag samtalat med protokollets medlemmar om hur viktigt det är att samverka lokalt och nationellt för att nå målen. Jag tar med mig det här till klimattoppmötet i Paris, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).

Klimatprotokollets arbete har också resulterat i en nominering till Nordiska rådets natur- och miljöpris. Vinnaren utses den 27 oktober i Reykjavik.

Under mötet signerade samtliga medlemmar protokollet som beskriver det gemensamma åtagandet att arbeta för ett hållbart Uppsala. Mötet var startskottet för den tredje perioden för Uppsala klimatprotokoll som sträcker sig mellan 2015-2018.


Åsa Romson på möte med Uppsala klimatprotokoll

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.

 

2 oktober 2015