Asfaltering av gator och cykelvägar

Under 2015 lägger kommunen ny asfalt på gator och rustar upp cykelvägar. Vi arbetar med underhåll och förbättringar av Uppsalas cykelnät för att de ska hålla en hög standard.

Läs mer på kommunens webbplats om vilka vägsträckor och cykelvägar det gäller.

Nästa etapp på Paradgatan
I den här etappen arbetar vi på Drottninggatan, från Carolina Rediviva till Västra Ågatan. Under byggtiden är framkomligheten begränsad och under en tid kommer även Carolinabacken vara avstängd.

Det är bland annat trottoarerna som blir bredare och belysningen som färdigställs.

Ett av målen för Paradgatan är att ge utrymme för fotgängare, kultur och folkliv, och vi ber om överseende med att det kommer bli begränsad framkomlighet under den perioden ombyggnaderna sker.

Läs mer om Paradgatan på kommunens webbplats Uppsala växer.

12 maj 2015