Attraktiv fastighetsmarknad

Fastighetsvärlden anordnade den 11 februari seminariet "Så kan staden växa smartare – en heldag om fastigheter och tillväxt i Uppsala".

Kommunen höll ett antal föredrag och Erik Pelling, kommunalråd (S), inledde med att berätta om behovet av att öka byggandet och förbättra infrastrukturen då befolkningsunderlaget växer.

– Vi vill bygga 3 000 bostäder per år, inte bara i ett år utan under flera år, sade han.

Han påpekade också att vi behöver fyra spår till Stockholm för att förbättra för pendling.

Läs hela referatet från seminariet på Fastighetsvärldens hemsida.

19 februari 2016