Checklista för ansökan om bygglov

Läs mer om de checklistor du kan använda dig av inför en ansökan om bygglov.

Checklistorna omfattar de vanligaste typerna av bygglovsärenden och de innehåller information om vad din ansökan behöver innehålla för underlag för att den ska kunna bedömas som komplett. Bygglovenhetens handläggare kommer att använda sig av checklistorna när en bygglovsansökan ska komplettförklaras inför handläggningen.

På webbplatsen finns också riktlinjer för vilket kartunderlag som ska ingå i din ansökan om bygglov.

Läs mer om checkistorna.

Kontakta bygglovsinformationen

Öppettider: besök och telefon, klockan 9.00-12.00, måndag till fredag.

Ring din handläggare om du har ett pågående ärende. Telefontid tisdag och onsdag klockan 9.00-11.00, torsdag klockan 13.00-15.00.

Bygglovsenheten har drop-inrådgivning på torsdagar klockan 15.00-19.00. Där kan du få hjälp av bygglovshandläggare/arkitekter och byggnadsinspektörer innan du lämnar in din ansökan.

Telefon: 018-727 46 10
E-post: bygglovsinfo@uppsala.se
Besöksadress: Stationsgatan 12, plan 4
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

 
foto: Uppsala kommun

24 augusti 2015