Attraktivt Uppsala- tema för årets Disting

Distinget är en stor årlig träff där företrädare från politiken, från den offentliga och från den privata sektorn träffas och diskuterar aktuella frågor. Den 2:a februari går årets möte av stapeln.

2 februari hålls Distinget i Uppsala för 49:e året i rad. Vad händer på ett Disting?

Vi har frågat Jennie Claesson på Handelskammaren i Uppsala län.
Berätta om Distinget, vad är det?– Distinget är vår största årliga träff där vi samlar företrädare från politiken, från den offentliga och från den privata sektorn. Helt enkelt ett forum där vi på Handelskammaren vill skapa en dialog mellan näringslivet och det offentliga. Det är också där som vi tar upp viktiga utvecklingsfrågor för vårt län och frågar oss hur vi ska jobba med dessa områden framöver.

Vilka frågor kommer ni att diskutera?

– Varje år diskuterar vi olika frågor. Exempelvis diskuterade man 1991 hur Uppsala ska profilera sig inför 2000-talet, vilket är kul att se tillbaka på. Men i år kommer vårt fokus ligga på hur vi skapar en attraktiv stad och ett attraktivt län för åldersgruppen 18–35 år.

Vilket är Distingets främsta syfte?

– Att vi alla ska få med oss något konkret från diskussionerna att jobba med. Vi på Handelskammaren vet att framgång nås när vi samarbetar och vi är beroende av varandra. Resultatet från den här dagen blir en sammanfattning av hur näringslivet i Uppsala ser, tycker och tänker om en viss fråga.

Vilka förväntningar har ni från Handelskammaren på dagen?

– Att alla ska känna att de kan bidra konkret till kreativa och innovativa förslag. Och att politiken lyssnar och tar till sig av diskussionerna och sedan går till handling.


Hur kommer dagen se ut?

– Vi startar vid 15.00 med en inspirationsföreläsning med Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. Därefter har vi Think tank med 18-20 grupper som får diskutera olika frågor. Dessa grupper är helt nytt för i år.

Några av frågorna rör ung innovationskraft, första boendet och internationella möjligheter. Målet är att diskutera frågor ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Frågorna kan vara: Hur stöder vi unga på bästa sätt? Hur ser våra strukturer ut? Hur tänker vi när vi planerar Uppsala för målgruppen 18-35?

Vad är målet med workshopparna?

– Syftet är att gruppen kan presentera ett konkret och hållbart förslag som de sedan kan ta med sig och arbeta med.

Vad händer efter Distinget?

– Vi sammanställer allt som tas fram och sägs under Distinget. Det är material som vi kommer använda framöver med frågor som Hur ska vi jobba för att göra Uppsala mer attraktivt? Tanken är att det är något som ska leva under hela 2016 till nästa Disting.

Läs mer om Distinget

 

28 januari 2016