Kommunen med i mångmiljardsatsning på innovationer för hälsa

Torsdag 12 mars är Uppsala kommun värd för det första mötet för Scandinavian Core- och Associerade inom EIT-Health. Det är ett europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete för att stärka och fördjupa innovationer inom vård- och omsorgssektorn.

EIT-Health (European Institute of Innovation and Technology) består av 140 olika organisationer från näringsliv, akademi och offentlig verksamhet som ska ägna sig åt att stärka och fördjupa innovationsarbetet för ett hälsosamt liv och aktivt åldrande.


EU finansierar EIT-Health med 700 miljoner euro fram till år 2020.

Deltagarna vid mötet, som hålls på Stationsgatan 12, representerar Stockholms stad, Köpenhamn stad, Köpenhamnsregionen, Haninge kommun, Flemingsbergs kommun, Uppsala läns landsting,

Frågor som kommer att diskuteras är: Var är EIT idag? Vem gör vad? Hur kan offentliga aktörer inom EIT dra bästa fördelar? Hur kan skandinaviska noden utvecklas till att bli den bästa inom EIT? Förväntningar på offentliga partners av andra partners inom EIT-Health? Gemensamma arbetsmodeller och roller? Hur skapar vi business och utbildning tillsammans?

- De offentliga organisationerna är centrala i välfärdssystemen och hälsovården i Europa. Kommuner och landsting är numera inte bara av vårdgivare utan har mycket erfarenhet och kunskap. De visar och uttrycker offentliga viljor, politiska strömningar och inte minst innovationsbehov. Det är inom de offentliga organisationerna effekterna av genomförda innovationer kommer att återfinnas, säger Henrik Cyrén, IT-strateg på kommunledningskontoret.

Arbetet den närmaste tiden är att organisera kommunen gentemot EIT-Healths övriga partners.

Mer information
Henrik Cyrén, IT-strateg kommunledningskontoret,
Telefon: 018-727 09 00, 070-821 66 34

12 mars 2015