Tävla i Creative Business Cup

Creative Business Cup är en internationell tävling för entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna.

Syftet med tävlingen är att stärka affärskunskapen hos entreprenörer och öka förmågan att driva företag på kreativa kompetenser. Vinnarna från ett 50-tal länder tävlar mot varandra i en final i Köpenhamn.

Creative Business Cup är ett unikt globalt nätverk och marknadsplats som låter kreativa entreprenörer skala upp sina affärsidéer, nätverka med investerare och partners samt öka sin internationella affärspotential.

Läs mer om den svenska uttagningen hos Tillväxtverket
Läs mer om Creative Business Cup.

14 april 2015