E-tjänst för att anmäla försäljning av folköl och tobak

Om du säljer folköl och/eller tobak ska du anmäla det till kommunen.

Om försäljningen upphör ska du även göra en avanmälan.

Nu finns en ny e-tjänst för att underlätta för dig att göra anmälan. 

28 januari 2016