Medlemskapet i Eurocities gynnar Uppsalas företagare

Den 6 november blev Uppsala kommun medlem i Eurocities. Det kan bland annat hjälpa kommunen att skapa ett bättre klimat för näringslivet i Uppsala.

Medlemskapet innebär att kommunens förvaltningar och bolag får möjlighet att delta i samarbetsprojekt och på så sätt få tillgång till ett stort nätverk där vi kan dela och få ny kunskap av andra städer.

Eurocities har också en aktiv bevakning över vad som händer inom EU, vilket ger Uppsala kommun en bra inblick i EU:s arbete. Eurocities kan även hjälpa Uppsala med hur vi kan ansöka om EU-pengar för projekt som bidrar till att hitta lösningar på problem som vi behöver åtgärda, exempelvis buller i innerstaden.

– Det allra viktigaste vi får genom medlemskapet är kunskaps- och erfarenhetsutbytet med de andra städerna. På så sätt kan vi se hur andra städer har löst samma problem som vi står inför, för att slippa göra om andras misstag och berikas med deras erfarenheter. Exempelvis ska vi ta fram ett nytt näringslivsprogram nästa år. Då ska vi titta på vad som har funkat i andra städer, säger Christian Dahlmann, enhetschef på enheten för internationell och regional samverkan.

Arbete inom olika ämnen
Medlemsstäderna i Eurocities arbetar genom samarbetsgrupper inom olika ämnesområden. Dessa är kultur, IT, miljö och klimat, sociala frågor, ekonomisk utveckling och transport.

– Där kan Uppsala kommun gå in och delta i de arbetsgrupper som vi vill och behöver för att se hur andra städer tänker i en viss fråga, säger Christian Dahlmann.

Påverkar medlemskapet företagarna i kommunen på något sätt?

– Ja, genom att lära av andra hur de arbetar kan kommunen vässa näringslivsarbetet ytterligare för att skapa ett bättre näringslivsklimat i Uppsala. Det är ett väldigt bra verktyg som vi kan använda oss av, säger Christian Dahlmann och fortsätter:
– Om någon företagare har tips på andra europeiska städer som arbetar framgångsrikt med att skapa ett bra näringslivsklimat tar vi gärna emot det. Genom att lära av de bästa kan vi enklare få näringslivet att blomstra här i Uppsala, säger Christian Dahlmann.

E-posta dina förslag till oss!

 

26 november 2015