Event för blivande entreprenörer

12 oktober höll Entrepreneurs Academy ett helt nytt evenemang i form av en after work på det nyöppnade co-workingkontoret BASE 10. Där knöt studenter och lokala tech-startups kontakter över mat och dryck.

– Sanningen är att lyckade mentorskap, företagssamarbeten och drömrekryteringar i många fall inte skapas i formella situationer. De sker i genuina konversationer där två parter umgås och har kul tillsammans. Eventet inkluderade en paneldiskussion mellan företagen, en workshop, mat, dryck och mingel - allt i syfte att länka samman studenter och startups, berättar Markus Jones-Quartey, ledamot i Entrepreneurs Academy.

Hur upplevde du kvällen?
– Helt fantastiskt, faktiskt! Ämnena som diskuterades kretsade kring att starta företag som student och täckte områden som var relevanta även för den som inte har någon erfarenhet eller kunskap. Ett inslag under kvällen var att studenter och företagare delades in i grupper och tillsammans diskuterade var sitt case. Vi är alla oerhört nöjda med dagen och den respons vi hittills fått tyder på att även deltagarna är det. Att detta händer i Uppsala är väldigt spännande, då denna typ av event i stort sätt bara sker i Stockholm för tillfället, säger han.

Kommunen stöttar entreprenörsskap
Kommunen bidrar ekonomiskt till eventet. Satsningar på entreprenörer är ett sätt att öka tillväxten i Uppsala.
– Det är viktigt att knyta studenterna till näringslivet i Uppsala och här har Entrepreneurs Academy en viktig roll. De arrangerar till exempel Anders Wall-föreläsningen, ett årligt återkommande evenemang av hög kvalitet, som lyfter fram lyckade entreprenörskap, individer och nystartade företag. Det bygger en bild av Uppsala som inte en enbart akademisk stad, utan en stad med aktivt företagande och entreprenörsanda, säger Johan Rosén, näringslivsstrateg på Uppsala kommun.

– Uppsala växer som stad och kommunen arbetar för att skapa fler arbetstillfällen i takt med denna tillväxt. Därför behövs engagerade företags-grundare som väljer att stanna kvar och anställa fler i Uppsala. Vår framgång är till stora delar beroende av kommande generationers vilja och mod att bygga sitt företag och sin framtid i vår stad, menar Johan Rosén.

Om Entrepreneurs Academy
Entrepreneurs Academy är en förening i Uppsala som drivs av och för studenter med ett starkt intresse för entreprenörskap och företagande.
– Föreningen startades av fyra Uppsalastudenter, som ville inspirera stadens studenter till att våga prova på entreprenörskap, och detta är än idag vårt övergripande syfte. Mer specifikt vill vi agera som bryggan mellan studenter och det entreprenöriella näringslivet i staden, då vi ser ett tydligt gap mellan de två delarna. Studenter verkar inte tro att det finns möjligheter i staden, medan företag å sin sida i många fall är osäkra över hur de ska nå ut till studenter, säger Markus Jones-Quartey.

Ni vänder er till studenter som är nyfikna på att starta företag. Vad kan man få om man går med som medlem i Entrepreneurs Academy?
– Jag vill säga att den absolut största fördelen ligger i gemenskapen och kontaktnätet som man blir en del av. Många gånger har föreningskontakter hjälpt mig nå ut till och träffa nyckelpersoner. Det har hjälpt mig att komma vidare i mina personliga projekt. Vi jobbar även ständigt med att öka de konkreta förmåner vi kan ge till studenter inom föreningen. Om detta i framtiden yttrar sig genom ett mentorskapsprogram eller företagsrådgivning on demand återstår att se. Vi jobbar på det, säger han.

Läs mer på www.entrepreneursacademy.se

26 oktober 2016