Förbättrat företagsklimat i Uppsala kommun

För andra året i rad gläds vi åt att vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Uppsala kommun, bland annat genom vårt arbete med leverantörsträffar och upphandlingar, visar på goda resultat i Svenskt näringslivs enkät Sveriges företagsklimat.

Enkäten är ett viktigt komplement till den NKI-undersökning som vi årligen gör genom SKL.

Tack alla som deltagit i enkätundersökningen! Nu arbetar vi vidare i tät dialog med er, Uppsalas alla företagare, och siktar på ytterligare förbättrade resultat nästa år.

Läs mer om enkätresultaten i Svenskt näringslivs artikel.

21 maj 2019