Kommunen gör uppskattade företagsbesök

Under två veckor i slutet av september besökte förtroendevalda och tjänstemän från kommunen 30 av Uppsalas företag.

Det är viktigt för kommunen att kontinuerligt lyssna på företagen och föra en dialog om utvecklingen av näringslivet och hur kommunen ska fortsätta arbeta för att vara en bra kommun att driva och utveckla företag i.

Besöken får högt betyg av företagarna som uppskattar att visa sina företag och att få en personlig kontakt med kommunen. Det är förtroendevalda och tjänstemän från kommunens olika nämnder och förvaltningar som deltog vid besöken.

- Det personliga mötet är viktigt och vi möter engagerade företagare som har spännande visioner för sina företag. De är viktiga för Uppsalas framtid och vi vill underlätta deras utveckling. Det är genom en bra dialog som vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar i Uppsala, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Ett av besöken Marlene Burwicks deltog i var hos KPMG, som är delägarägt och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Uppsalakontoret har 25 medarbetare och KPMG finns även nationellt och internationellt.

Vid besöket deltog Marlene Burwick (S), Lena Björkvall och  Karin Francois Ågstrand från KPMG och Johan Rosén, kommunledningskontoret.


Lena Björkvall, COO/SME (Chief Operating Officer), hur tyckte du mötet med kommunen var?

- Det var ett positivt möte, där vi på ett opretentiöst sätt pratade och diskuterade olika frågor om Uppsalas näringsliv och utveckling. Det är en bra idé med företagsbesök, fortsätt med det.

Vad tog du upp?

- Upphandlingar. Det gäller offentliga upphandlingar generellt och inte bara kommunens. Vi upplever att det sätts för mycket fokus bara på priset och att kvaliteten inte följs upp. Många mindre företag upplever att det inte är någon idé att lämna anbud. Vi efterlyser en bättre kontroll av kvalitén på de tjänster/varor som köps – att det motsvarar vad som faktiskt är beställt. Den systematiska återkopplingen finns inte idag.

Hur tycker du det är att driva företag i Uppsala?

- Det är generellt positivt. Uppsala ligger högt i utvecklingsskalan, och det finns ett väl fungerande näringsliv som skjutsar på utvecklingen.

Återträff 20 november
När alla besök är genomförda sammanställer kommunledningskontoret synpunkterna som kommit fram och diskuterar dem med de förvaltningar som har ansvaret för sakfrågorna.

Den 20 november arrangeras en återträff för företagen, tjänstemännen och förtroendevalda som var med på besöken. På återträffen berättar kommunen hur man kommer gå vidare med de olika synpunkterna och vad som kan lösas på kort, respektive lite längre sikt.

Bjerkings, ett annat av de besökta företagen
Ett annat av de besökta företagen var Bjerkings AB, som är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. De är heltäckande inom bygg och anläggning där de erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Uppsalakontoret har 170 medarbetare och de har även kontor i Stockholm och Enköping med totalt 285 medarbetare.


Olle Mårtensson och Anders Wärefors från Bjerkings samt Jonas Segersam kommunlaråd (KD) deltog på mötet.

Anders Wärefors VD, hur tyckte du mötet med kommunen var?
- Det var ett bra, trevligt och öppet möte.

Vad tycker du om idén med företagsbesök?
- Det är en bra idé. Det är värdefullt för kommunen att få insikt i företagen som finns i Uppsala. Företagen får också möjlighet att presentera sig och berätta om sin verksamhet. Det är trevligt att kunna sitta och prata öppet om olika saker som rör företagandet och Uppsala.

Vad tog du upp?
- Vi pratade om inköp och upphandlingar där vi upplever att det finns brister. Men vi pratade också om hur stolta vi är att ha vår verksamhet i Uppsala. Det är drag i Uppsala och det händer mycket här. Framförallt inom stadsutveckling, där Årummet är ett jättefint exempel.

2 oktober 2015