Gatuarbeten

Läs mer om var det påbörjas olika gatuarbeten och vägavstängningar under hösten.

Nya skyltar i Storvreta
Under hösten införs de nya hastighetsbegränsningarna 40 och 60 i Storvreta. Framöver ska även övriga kommunen få ändrade hastigheter. Det är en del i kommunens arbete med en hastighetsöversyn.
Läs mer om översynen av hastigheter.

Gatuarbete Hjalmar Brantingsgatan
Från 1 september till 30 november arbetar Vattenfall med en fjärrvärmeledning vid korsningen Hjalmar Brantingsgatan och Torkelsgatan. Korsningen måste därför vara avstängd för bil och busstrafik.
Läs mer information om busslinjerna.

Gatuarbete Kungsängsgatan
Vattenfall ska lägga ny fjärrvärmeledning på Kungsängsgatan 68–74. Gatan är stängd för biltrafik mellan 7 september 2015 och 29 januari 2016. Infarten till Willys och Lager 157 sker via Kungsängsesplanaden.

Gatuarbete Kungsängsleden
Under järnvägsbron på Kungsängsleden har det länge varit problem med uppträngande vatten. Vattnet blir stående på västergående vägbana och kan till exempel leda till halka under vinterhalvåret. För tillfället är vägbanan i så dåligt skick att en fil är avstängd. Vi planerar för att bygga bort problemet under hösten.

Strandbodgatan öppnar för trafik
Den 30 september öppnar sträckan Kungsgatan – Muningatan som varit avstängd, då Vattenfall bytt en fjärrvärmeledning.

Kulturnatten
Den 12 september är det dags för Kulturnatten i Uppsala. Det innebär att en del gator och torg i centrala Uppsala är avstängda.
Läs mer om Kulturnatten.

Flottsundsbron
Under hösten börjar arbetet med att bygga en ny Flottsundsbro.
Läs mer om arbetet och tidplanen.

Här finns mer information om vägarbeten i Uppsala kommun och län.


foto: Uppsala kommun

 

24 augusti 2015