Ge rätt information om allergener

Nu finns nya bestämmelser om hur matgäster ska informeras om innehåll i mat.

Nya regler säger att restauranger, kaféer och andra matserveringar måste informera matgästerna om de allergener som finns i den mat eller dryck som serveras.

Det är EU som beslutat om de nya reglerna där en nyhet är att restauranger, kaféer och andra matserveringar är skyldiga att informera om allergener även när det gäller mat och dryck som inte är färdigförpackad.

Det ska tydligt framgå för gästen hur hon eller han ska få reda på informationen.
Det kan ske genom att till exempel

  • ha en informationsskylt i närheten av maten
  • skriva upp allergenerna på menyn
  • ha informationen tillgänglig för gästen på en bildskärm eller läsplatta
  • skicka med skriftliga uppgifter vid cateringverksamhet
  • muntligt berätta om de allergener som ingår och erbjuda informationen när kunden beställer

Läs om de nya reglerna
De nya reglerna började gälla i Sverige den 13 december 2014. De är en del av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter.
Länk till lagstiftningen

Läs Livsmedelsverkets broschyr om vad som gäller när man säljer mat som inte är färdigförpackad. Listan med vilka livsmedel som räknas som de vanligaste allergenen finns i förordningens bilaga två och i broschyren.

Livsmedelsverket har tagit fram ett exempel på en skylt, där 14 allergen räknas upp. Skyltexemplet hittar du här.

På Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se, finns information som är riktad till livsmedelsföretagare. Skriv sökordet "informationsförordningen" i sökrutan för att läsa mer.

Miljöförvaltningen informerar
Miljöförvaltningen besökte under maj månad ett 50-tal av Uppsalas livsmedelsföretag för att informera om de nya reglerna, och majoriteten av företagen kände till och hade bra kunskap om de nya reglerna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 018-727 43 04, telefontid: måndag–torsdag 9.00–11.00
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

Foto: Destination Uppsala/Kalbar

24 juni 2015