Mångmiljoninvesteringar i Life Science stärker Uppsala

Uppsala kommun välkomnar företaget GE Healthcares planer på att fördubbla sin tillverkningskapacitet i Uppsala.

I ett pressmeddelande i december har GE Healthcare meddelat att företaget fram till år 2018 kommer att fördubbla sin tillverkningskapacitet i anläggningen i Uppsala. I ett första skede kommer det innebära investeringar på 100 miljoner USD, vilket motsvarar 870 miljoner svenska kronor.

– Detta är en mycket glädjande nyhet på flera plan. Dels för life science i Sverige och att denna investering landar i Sverige i tuff konkurrens med övriga världen. Dels för Stockholm–Uppsala regionen som ett bevis på att det är Sveriges starkaste life science-region inom forskning och produktion. Samt för Uppsala i synnerhet där GE Healthcare är en av våra största arbetsgivare och en viktig samarbetspartner med övriga aktörer i kommunen, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Life science är Uppsalas största tillväxtbransch med över 5 000 anställda och en omsättning på över 20 miljarder kronor. Branschen har en lång tradition i Uppsala med framgång inom exempelvis medicinteknik, näringslösningar och allergitester. GE Healthcare kommer i och med utbyggnaden bli den enskilt största privata arbetsgivaren i Uppsala.

Life science-branschen stark i Uppsala
Life Science är en betydelsefull sektor för hela Sverige både vad gäller forskning och produktion. Den industriella forskningen har starka kopplingar till flera universitet som Uppsala Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm.

Life science-regionen i Stockholm–Uppsala är den största i landet. Det är även en stark produktionsregion med bland annat AstraZeneca i Södertälje, GE Healthcare, Thermo Fisher, Fresenius Kabi och Galderma i Uppsala med högteknologisk eller avancerad produktion för den internationella marknaden.

Uppsala kommun har ett nära samarbete med näringslivet, universiteten i Uppsala, landstinget och Akademiska Sjukhuset. I ett väl fungerande innovationsstöd för produkt- och affärsutveckling, med bland annat en av Sveriges främsta företagsinkubatorer, vävs idéer och utvecklingsprojekt från universitet och företag samman och nya företag och tillväxt skapas.

17 december 2015