Green Innovation Park – plats för gröna möten

21 september invigdes Green Innovation Park. Satsningen är ett samarbete mellan SLU och Akademiska Hus med stöd från Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun, STUNS och Tillväxtverket.

– Green Innovation Park är en science-park som har fokus på den gröna näringen. Visionen vi har satt är en hållbar framtid. Vi bjuder även in företag som inte har sitt fokus inom gröna näringarna, men alla som har sitt företag här måste på något sätt vilja bidra till visionen, berättar Sara Brännström som är verksamhetsansvarig.

Samarbeten är kärnan
Ett stort fokus är att hitta samverkan, både mellan företagen och med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
– Vi tror att innovationer uppstår när branscher som vanligtvis inte brukar mötas möts. Här i parken vill vi skapa en dynamisk miljö vad gäller branscher så att till exempel teknik, IT och biologi får mötas för att skapa nya innovationer. Hela SLU:s campus är uppbyggt kring möjligheter för människor att mötas, säger Sara.

Hur sker dessa möten praktiskt?

– Vi har ett hus som heter Växthuset, det är en miljö för de minsta nystartade företagen men också en öppen miljö där företag kan kontakta oss och säga att de vill ha samarbeten kring en viss fråga. Då kan vi koppla ihop olika företag som vi tror kan bidra till just den frågan. Vi vill jobba strategiskt långsiktigt, så längs vägen kan man som företag gå i och ur projekten, berättar Sara.

Positiv respons från företagen
– Vi började jobba med uthyrningen i början på året och har hittills fått en väldigt fin respons. Ett 30-tal företag har redan flyttat in, vårt mål är att 200 företag ska finnas här till 2030. Det är svårt att säga hur många som får plats, det beror på hur stora företagen är. Men det finns plats att bygga ut på, säger Sara.

Vad har ni för förhoppningar?

– Att Green Innovation Park ska utvecklas till en dynamisk miljö. Vi kommer även arbeta för att det byggs vanliga bostäder och forskar- och studentbostäder i utkanten av området. Vi vill att det här ska bli ett område där man bor och verkar och där det är liv och rörelse under stora delar av dygnet, säger Sara.

Greensway har flyttat in
Ett företag som har flyttat in är Greensway som utvecklar naturvårdslösningar och erbjuder ekologisk planering vid naturresursexploatering.
– Vi valde Green Innovation Park för att vi är ett grönt forskningsnära tjänsteföretag. Här kan vi som gröna problemlösare utveckla forskarsamarbeten och andra beröringspunkter med SLU. Vår förhoppning är ett utökat samarbete och utbyte med SLU, och att finnas på en arena för grön utveckling och tillväxt. Vi tror att vi här på Green Innovation Park kan fortsätta utveckla våra forskningsbaserade tjänster inom miljö och naturvård, i samband med skogsbruk, infrastruktur och stadsplanering. Vi ser att det finns stora behov av den här typen av tjänster, säger Olof Widenmark, vd för Greensway.

Vill du gå med? Läs om hur du går med på www.greeninnovationpark.se.

25 september 2016