Tio miljoner kronor till innovationsdriven stadsutveckling

Uppsala kommun har tillsammans med projektägaren Uppsala universitet fått tio miljoner kronor av VINNOVA för projektet GreenIoT: En energieffektiv IoT-plattform för öppen data och hållbar utveckling.

Projektet inryms i kategorin Utmaningsdriven innovation- steg 2. Det moderna samhället står inför en mängd utmaningar, bland annat miljöföroreningar, behov av transporter och energiförsörjning. Green IoT syftar till att utveckla ett miljösensorsystem och en plattform som gör det möjligt för såväl offentlig sektor som privata aktörer att utveckla idéer för hållbar stadsutveckling, baserade på öppen data från sensorer.

IoT står för Internet of Things, "sakernas internet" vilket betyder att uppkopplade saker kan prata med- och överföra information till varandra. Informationen genererar data som kan analyseras av forskare och i det här fallet användas av kommunen för hållbar stadsutveckling.

Uppsala kommun ska sätta upp fler mätpunkter med sensorer utmed Kungsgatan för att över tid mäta luftkvaliteten. Resultaten ger kommunen bättre underlag för hållbar stadsutveckling. Fler områden kommer också att kunna använda sig av samma teknik, som till exempel vattenkvalitet, eluppvärmning och energiförbrukning.

- Det här ger Uppsala en möjlighet att bli ett inspirerande exempel för resten av världen. Det ger oss också ett mycket bra verktyg för hur vi utvecklar en hållbar kommun. En stark, hållbar och sammanhållen tillväxtkommun där intensivt kunskapsutbyte i en kreativ miljö också leder till nya jobb och innovationer, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

GreenIoT-testbädden i Uppsala och kombinationen med öppen data ger tredje part möjlighet att utveckla och utvärdera nya innovativa produkter och lösningar som kan exporteras till internationella marknader, såsom Kina och Indien.

I samarbetet ingår även KTH, IBM, Ericsson och mindre utvecklingsbolag. Produkter och tjänster har potential att komma att spridas till både en lokal marknad, liksom till andra städer, nationellt och internationellt. Projektet löper under två år.


foto: Jonas Ljungdahl

3 juni 2015