Nätverk för hälsobranschen

Sedan knappt ett år tillbaka finns nätverket Hälsa Uppsala. Det är en ideell förening med syfte att stärka hälsobranschen i Uppsala.

Hälsobranschen är bred och den växer snabbt. Idag har föreningen 90 medlemmar inom olika branscher som vårdcentraler, apotek, massage, skönhet, dietister, naprapater, träningscenter med flera, alla verksamma inom kommungränsen. Uppsala kommun har bidragit till att föreningen har kunnat starta.

Föreningens första årsstämma hölls i slutet av april där Birgitta Blom, Husläkargruppen valdes till ny ordförande, efter Mats Brolin från Ekeby Hälsocenter.

- Vi samverkar genom att ha gemensamma möten och aktiviteter för att stärka oss som bransch och för att Uppsalaborna lättare ska hitta till oss. Min ambition för kommande period är att föreningen genom intressanta aktiviteter och projekt ska växa och bli ännu mer synlig och därigenom fortsätta påverka samhällsdebatten för bättre hälsa, säger Birgitta Blom.

Inplanerade aktiviteter under året:
• Nionde september. Lunch med hälsoföredrag om att driva företag och själv må bra, både vad gäller ekonomi och hälsa.
• Frukostmöte 19 november. Debatt med politiker. Hur kan man arbeta förebyggande genom att integrera friskvård och sjukvård?


Birgitta Blom är ny ordförande för Hälsa Uppsala.

Läs mer på Hälsa Uppsalas webbsida för att bli medlem eller för att få mer information.


12 maj 2015