Cityhandeln ökar

Rapporten Cityklimatet 2013-2014 visar på ett tydligt trendbrott där cityhandeln ökar och tar marknadsandelar. Antalet butiker och service har blivit fler, liksom antal anställda.

Det är Fastighetsägarna Mittnord har med hjälp av WSP tagit fram rapporter om kontor och handel i åtta städer, där Uppsala är en av dessa.

Kontorsrapporten visar att suget efter kontorslokaler är fortsatt mycket stort i Uppsala, och att den samlade bedömningen är att Uppsala står väl rustat för att ta emot nya etableringar.

Hyresnivåerna är svagt ökande och vakanserna svagt minskande. Var tredje sällanköp och var tolfte dagligvaruköp sker i city. Handeln har ökat cirka fyra procent där både detaljhandel, sällanköp, hotell, restaurang och övrig service samtliga ökat. Exempel på kommersiell service är hud och skönhet som ökat över fem procent.

För mer information rapporten, kontakta Fastighetsägarna Mittnord, Andreas Sjöberg.

 

11 september 2015