Lyckat fastighetsseminarium

Deltagarna var eniga, fastighetsmarknaden i Uppsala är het.

Fastighetsvärlden arrangerade i juni seminariet "På väg mot storstad – en heldag om fastigheter och framtid". Kommunen var där och berättade om planer för bostadsbyggande och jobbskapande. Kommunalråd Erik Pelling inledde med att berätta om kommunens ambitioner att öka bostadsbyggandet.

– Vi ska tredubbla bostadsbyggandet till 3 000 bostäder per år. Det är vår vision och det beror förstås på hur näringslivet mår och om arbetstillfällen fortsätter att skapas. Vi ska fortsätta vara en bra ort att bo och verka i.

Läs hela referatet från det välbesökta seminariet på Fastighetsvärldens webbplats.


Näringslivsdirektör Yvonne Näsström berättade om näringslivsutveckling.
Foto: Fastighetsvärlden

24 juni 2015