Hjälp ut på en internationell marknad

2015 införde Tillväxtverket affärsutvecklingscheckar, som tidigare hette produktutvecklingscheckar. Syftet är att ge mindre företag en hjälpande hand att komma in på den internationella marknaden.

Affärsutvecklingscheckarna är till för företag som vill växa internationellt, oavsett om man redan befinner sig på den internationella marknaden eller om man planerar att ta sig dit.
– Man kan exempelvis få checken för att anlita extern kompetens, som att ta in en konsult eller projektanställa en person. Genom checken kan man få 50 procent av kostnaden betald, berättar Anette Widén, innovationsrådgivare på Almi Företagspartner.

Söka inför en internationalisering
Det går också att söka för aktiviteter inför en etablering på en internationell marknad, för att göra en marknadsundersökning, hitta återförsäljare och arbeta för att anpassa företaget till den nya marknaden.
– Det är jättespännande att träffa företagen. De vill verkligen växa och ser det här som en stor möjlighet. Sedan kan det vara svårt att veta hur man gör, men det är det vi kan hjälpa dem med genom tips på vad de kan ansöka om och olika kontaktvägar, säger Anette Widén.

Så går det till
Det första som händer är att Anette träffar företagen som vill ansöka. Då tittar de tillsammans på vilka behov som finns och vad de kan ansöka affärsutvecklingscheckar för. Nästa steg är att skicka in en intresseanmälan. Sedan får företaget göra en kort presentation om sina planer. Därefter får man veta om ansökan är godkänd eller inte. Formellt är det Regionförbundet som beviljar affärsutvecklingschecken.

Checkarna gäller för alla branscher, men nytt för i år är att det finns en speciell pott som är avsatt för miljöteknikföretag.
– Men där har vi ingen efterfrågan än så länge i Uppsala, så vi välkomnar fler ansökningar, säger Anette. Annars är det en jämn spridning av företag över branscher som söker checkarna.

Bakgrund till checkarna
Produktutvecklingscheckarna, som idag heter affärsutvecklingscheckar, har funnits sedan 2005. I uppföljningar har Tillväxtverket sett att de företag som har fått checkarna har kommit igång snabbare med sin internationalisering.
– De får en bekräftelse på att de gör rätt, och när de har fått checken beviljad så måste de använda den inom ett år. Så de får också en knuff att ta tag i det och inte bara drömma. I genomsnitt har företagen som har fått en check ökat med 40 procent i omsättning, och det är ju fantastiskt, avslutar Anette.

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna

30 maj 2016