I huvudet på Charlotte Skott

Charlotte Skott är ny näringslivsdirektör i Uppsala kommun. Här ger hon sin bild av läget och möjligheterna för företagen i Uppsala kommun.

Vad gör Uppsala unikt och attraktivt för företag?
Uppsala tillhör en av de mest dynamiska och kunskapsintensiva regionerna i landet. Det finns ett brett näringsliv och Uppsala växer i rekordfart. Vi har företagsinkubatorer i världsklass och mycket bra infrastruktur och därigenom tillgänglighet. Det finns helt enkelt mängder av goda förutsättningar som skapar en bra grund för att driva och etablera företag här, oavsett bransch och storlek på företag.

Vad har du gjort de första veckorna som ny näringslivsdirektör?
Jag har träffat alla medarbetarna som arbetar på avdelningen näringsliv och omvärld och lyssnat in deras erfarenheter. Jag har också varit ute och träffat företagare och företrädare för olika näringslivsorganisationer i kommunen. Att lyssna, föra dialog och identifiera våra gemensamma möjligheter och utmaningar är de viktigaste delarna i mitt nya uppdrag.

Vad tror du om framtidsutsikterna för Uppsalas näringsliv?
Uppsala har en snabbt växande befolkning. Sedan år 2 000 har Uppsala län ökat med nästan 70 000 invånare, vilket motsvarar en ökning på över 20 procent. Vi har god tillväxt i företagen och framtidstron är stark. Tillsammans har vi all möjlighet att skapa långsiktiga lösningar och ett gott företagsklimat som leder till god utveckling, ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

3 november 2017