Karavan – ett företag i tillväxt

Karavan är ett fristående landskapsarkitektkontor som arbetar med formgivning av miljöer där människor bor, arbetar och lever. De är ett av 25 företag som ingår i kommunens projekt Tillväxt 2016.

Uppsala kommun genomför just nu, inom ramen för projekt Tillväxt 2016, ett antal företagsbesök med syfte att identifiera vilka utmaningar som tillväxtföretag i Uppsala står inför. Målet är sedan att komma fram till hur kommunen kan vara med och bidra till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt inom Uppsalas näringsliv. Resultatet ska sedan ligga till grund för Näringslivsprogrammet, kommunens styrdokument över vad som ska prioriteras under de närmaste åren.

Karavan är ett av de företag som kommunen har besökt. Företaget sysselsätter i dag 12 landskapsarkitekter och arbetar främst med uppdrag i Uppsala och i Mälardalen, men också runt om i Sverige. Företaget har vunnit en rad tävlingar om offentliga platser och var 2015 finalister i priskategorin Årets företagare i Uppsala.
– Vi strävar efter att utveckla nutida landskapsarkitektur i nära samarbete med våra kunder. Parker, torg, gaturum och bostadsmiljöer är exempel på några av de uppdrag vi arbetar med, säger de.

Om mötet med kommunen
– Det var roligt och inspirerande att möta kommunen. Vårt företag har vuxit ganska snabbt och står nu inför en rad nya utmaningar som vi förstår att många andra växande företag också arbetar aktivt med. Vi har valt att driva företaget på vårt eget sätt, med tre delägare som driver företagsfrågorna i nära samarbete med varandra. Vi tror att kommunens projekt där man kopplar samman fler företag i samma situation och med liknande frågeställningar kan vara utvecklande och kul.

De tre delägarna i Karavan upplever att lagen om offentlig upphandling och den prispress som råder kring offentliga uppdrag, som parker och torg, är en stor utmaning för dem. De betonar vikten av att man upphandlar på kvalitet och referenser istället för enbart på pris. De menar att det finns kommuner som i dag gör urval helt grundat på pris, vilket enligt dem varken gynnar slutresultat, beställare eller arkitekternas arbetssituation.
– I ett växande Uppsala är det också en utmaning att få beslutsfattare och beställare att verkligen satsa på våra offentliga rum och ge förutsättningar för att skapa attraktiva miljöer med hög kvalitet. Uppsala är en fantastisk stad som växer så det knakar och vi hoppas att man samtidigt tar vara på stadens mellanrum som är de platser som alla stadens medborgare kan nyttja.
Delägarna betonar också vikten av att hitta duktiga medarbetare som de kan ge utvecklingsmöjligheter och utrymme att växa.

Framgångsfaktorer
– Vi jobbar tillsammans, det tror vi leder till att våra projekt blir bättre och mer genomarbetade. Vi tycker att formgivning är viktigt och vi har visat att det är något vi är bra på genom en rad vunna arkitekttävlingar. Vi har många duktiga medarbetare som är intresserade av gestaltning men också medarbetare som har ett stort tekniskt intresse, vilket är viktigt. Bra handlingar kräver sitt hantverk! säger de.

De ser också valet att vara fristående och kunna välja vilka de samarbetar med som en del av framgångsreceptet. De menar att kompetenta samarbetsparter och nätverk är viktigt för att leverera bra projekt.
– Vi gillar att arbeta strukturerat och sätter stort värde på att leverera resultat av hög kvalitet, vilket våra kunder uppskattar. Sist och slutligen är det nog också en hel del hårt arbete som ligger bakom vår framgång, avslutar de.

Läs mer om Karavan

29 april 2016