Kickoff för Ung företagsamhet

10 oktober höll Ung företagsamhet en stor kickoff på Uppsala Konsert och Kongress. I år var evenemanget överbokat med elever från 20 skolor runt om i länet.

Drygt 1 100 UF-företagare, 50 UF-lärare och 60 samarbetspartners samlades vid kickoffen på UKK. Under året ska UF-företagarna starta, driva, utveckla och avveckla företag. Några av årets aktiviteter är kurser i försäljning, digital marknadsföring, ekonomi och två dagar på Gränby centrum där elever får stå och sälja sina produkter.

– Vår kickoff är ett sätt att samla lärare, elever och representanter för näringslivet inför årets arbete, säger Sofi Lahyani, regionchef på Ung företagsamhet i Uppsala län.

Företagandet stärker individen
Docent Karl Wennberg på Handelshögskolan i Stockholm har forskat om tidigare UF-företagare. Han gör en jämförelse med personer i samma åldrar som inte har drivit UF-företag. Forskningen visar att för dem, som drivit UF-företag, är sannolikheten 20 procent högre att de startar företag och får jobb 8-15 år efter gymnasiet. Deras lön är i genomsnitt är 12 procent högre och sannolikheten att de når en chefsposition är 44 procent högre.

– Att driva UF-företag är bra för elevernas framtid. Vi märker att det betyder mycket för den enskilda individen. Dels förstår man varför det är så viktigt att lära sig till exempel svenska, engelska och matte. Detta höjer motivationen att gå till skolan. UF-företagandet kräver också ett driv och ett engagemang som kan stärka personen och dessutom får man kontakt med näringslivet. Man blir helt enkelt introducerad till vuxenlivet och det växer alla av, säger Sofi.

Lyckade produkter
En mycket framgångsrik produkt som fötts ur ett UF-företag är Daniel Wellington-klockan. Ett annat exempel på en lyckad produkt är appen Not Alone.

– Not Alone-appen utvecklades av några tjejer som kände sig otrygga när de gick hem på kvällarna. Appen fungerar så att om något händer och hörlurarna dras ur telefonen kommer den man pratar med att få veta den exakta plats man befinner sig på. Det är så de unga tänker idag. De utgår från sig själva och skapar något, säger Sofi.

Hos många elever finns ett medvetet hållbarhetstänk.

– Många UF-företagare arbetar med både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Några har drivit en tjänst där de hjälper pensionärer med teknik, andra åker runt och hämtar upp skräp hos dem som behöver hjälp. Ungt företagande kan verkligen bidra till samhället, avslutar Sofi Lahyani.  

26 oktober 2016