Väx på den internationella marknaden

Uppsala län har fått medel, från Tillväxtverket, som ska fördelas bland små företag som vill ta sig in på en utländsk marknad eller som vill bredda sitt internationella engagemang.

Senare under året öppnas fler omgångar med nya pengar. Oavsett om det är förberedelse för eller breddning på en internationell marknad så kan ni ansöka.

Det kan handla om export, import eller internationella samarbeten. Ni kan få finansiering på upp till halva kostnaden, rester betalar ert företag.
En del är öronmärkt för företag inom miljöteknik, det vill säga varor och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar ur ett livscykelperspektiv.

Vem kan söka? Ditt företag ska:  ha 2-49 anställda, omsätta minst tre miljoner kronor

Vad kan checken användas till? Den ska användas för att göra något som handlar om utveckling och som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Checken används till att köpa tjänster eller projektanställa personer som bidrar till att till exempel: skriva strategi eller göra marknadsundersökningar, söka leverantörer i utlandet, utbilda er inför en internationalisering, utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet

OBS! Checken kan inte användas till löpande affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde. Inte heller till patentansökningar, certifieringskostnader, delegationsresor eller marknadsföring.

Hur mycket kan jag få? Du kan söka en check på 50 000-250 000 kronor.  Du får en check på upp till halva kostnaden, rester betalar ditt företag.

När kan jag ansöka? Just nu är vi inne i den första ansökningsomgången, den avslutas 18 februari, 2016. Senare i år kommer vi att gå in i ytterligare omgångar.

Hur söker jag?
Kontakta Anette Widén på Almi Företagspartner för att få information om hur intresseanmälan görs. anette.widen@almi.se, 018 - 18 52 15

4 februari 2016