Uppsala klimatprotokoll överträffar uppsatt miljömål

Uppsala klimatprotokoll har överträffat det uppsatta målet att minska utsläpp av växthusgaser.

Medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll minskade sina utsläpp av växthusgaser med 11 procent mellan 2011 och 2014, vilket är betydligt mer än det uppsatta målet på 4,5 procent.

Uppsala klimatprotokoll är ett samarbete mellan Uppsala kommun och lokalt verksamma företag, myndigheter, organisationer och Uppsalas två universitet som tillsammans söker lokala lösningar på den globala klimatutmaningen. Arbetet startade 2010 och bidrog till att Världsnaturfonden utsåg Uppsala kommun till Sveriges klimatstad 2013.

Ett avgörande skäl till framgången är den unika samverkansform mellan de 29 aktörer som ingår i Uppsala klimatprotokoll.

– Vi har tillsammans lyckats forma en samverkan som är helt unik och fungerar, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun. Vi skapar förutsättningar för att hitta, lösa och gemensamt ta sig an problem och utmaningar.

Utformningen av Uppsala klimatprotokoll har lett till nära och unika samarbeten mellan medlemmarna. Ett exempel är projektet UltraRentBygge där NCC Construction och Ragn-Sells samarbetar.

– I samarbete med Ragn-Sells har vi bytt ut våra traditionella avfallscontainrar och förvandlat en stor del av det traditionella byggskräpet till återvinningsbart resursmaterial, säger Niklas Malmfors på NCC Construction.

Ett annat exempel är samverkan mellan Returpappercentralen och Fresenius Kabi, som lett till en lösning som minskar koldioxidutsläppen med upp till 100 ton per år.

– En effektiv avfallshantering bidrar till stora miljövinster och intern stolthet, säger Erik Fiedler på Fresenius Kabi.

Kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) tycker att det är glädjande att Uppsala klimatprotokoll är ett så framgångsrikt, roligt och kreativt samarbete för att minska klimatpåverkan där både näringsliv, universiteten, organisationer och kommunen bidrar med kunskaper och ansvarstagande.

– Nu ser vi framåt. Klimatomställningen har förutsättning att ta fart på allvar. Uppsala klimatprotokoll har stor betydelse för hur Uppsala utvecklas med ett näringsliv och en kommun i framkant, säger Maria Gardfjell (MP)

– Inför den stora klimatkonferensen i Paris i höst hoppas jag att andra städer i Sverige och i andra länder får upp ögonen för våra goda erfarenheter. Kommunernas roll för att klara klimatomställningen är mycket betydelsefull.

Hans Lindberg, Ragn-Sells, och Niklas Malmfors, NCC, har genomfört ett lyckat förändringsarbete på Västra Orgeln på Portalgatan 80 i Uppsala.
Foto: Stewen Quigley

 Läs mer på: www.klimatprotokollet.uppsala.se


8 juni 2015