Fokusgrupp för hållbart resande

Tillsammans har Klimatprotokollets deltagande organisationer tillsammans sänkt CO2-utsläppen med 345,7 ton och 1GWh årligen. I september startar nästa programperiod. Var med du också.

Inom fokusgruppen för hållbart resande hålls ett möte 10/9, där de dels tittar på de projekt som genomförts hittills, dels blickar framåt och ser vad deltagarna vill samverka kring framöver.

Mötet hålls kl 9-12 på Stationsgatan 12.  Alla är välkomna att delta i fokusgruppen, du behöver inte vara medlemmar i klimatprotokollet för att delta i projekten. 

Några exempel på vad som gjorts inom Uppsala Klimatprotokoll för hållbart resande är: resvaneundersökning, gratis busskort till testresenärer, deltagande i cykelutmaning, diplomering som cykelvänliga arbetsplatser, hjälp med att ta fram resepolicer, hjälp med att hitta bra kollektivtrafiklösningar för företag.

Läs mer om hållbart resande.

Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll

8 september 2015