Kommunen förbättrar resultat i servicemätning

Uppsala kommun får i serviceundersökningen "Nöjd kund index" (NKI) förbättrat betyg av stadens företagare.

Resultatet har ökat från 2013 års index på 62 till 66, där det maximala värdet är 100. Det är 1 042 Uppsalaföretagare som har svarat på undersökningen och de har alla haft ett ärende hos något av verksamhetsområdena bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsotillsyn samt brandtillsyn.

NKI-undersökningen är en omfattande undersökning som når flest företagare, där resultaten ger kommunen en bra och direkt återkoppling på hur servicen fungerar. Sedan förra mätningen har antalet ärenden hos kommunens handläggare ökat och antalet som svarat på enkäten har också ökat. Kommunen har under det senaste året förbättrat interna rutiner för att höja servicegraden.

Sex faktorer mäts i undersökningen: kompetens, bemötande, tillgänglighet, information, rättssäkerhet och effektivitet. Samtliga servicefaktorer har upplevts bättre av företagarna där bemötande är det som får högst betyg och information får lägst.

Bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsotillsyn har samtliga fått högre resultat än förra mätningen. Bygglov har visat den största förbättringen och brandtillsyn är det som får högst betyg.

- Det är glädjande att företagen upplever att kommunens service förbättrats. Att företagen kan växa och utvecklas är avgörande för hela Uppsalas utveckling. I förra mätningen 2013 backade kommunen inom flera områden och det är bra att den satsning som gjorts på förbättringar visar resultat. Fortsatt arbete med företagsservice är prioriterat även framöver då målet för kommunen är minst 75, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Undersökningen genomfördes under 2014 av Mind research, på uppdrag av Stockholm Business Alliance bland 51 kommuner i Stockholm - Mälardalen. Undersökningen är en del av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning Insikt.

Läs Uppsalas- och övriga kommuners resultat. (PDF, 2 MB)

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat
En vecka efter att NKI-mätningen publicerades kom resultatet från Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat. Mätningen består av en statistikdel och en enkät till Svenskt Näringslivs medlemmar där 174 stycken har svarat.

Enkätdelen är en attitydundersökning och mäter olika parametrar av företagande, som tillgång på kompetens, infrastruktur, medias attityder, kommunens upphandlingar och service till företag. Statiskdelen innehåller variabler som kommunalskatt och nyföretagande. I den mätningen backade Uppsala från plats 123 till plats 177.

Mätningen visar att företagen upplever att tillgång på kompetens och tele/it har ökat, och service till företagen är oförändrad. De områden där kommunen backar är upphandling, dialog med kommunen, politikers och tjänstemäns attityder.

- Vi har högre ambitioner för Uppsala. Uppsala ska vara en kommun med ett företagsklimat i toppklass, där företag kan växa och trivas. För att nå dit har vi nyligen inlett ett strategiskt och omfattande arbete för våra medarbetare med bland annat kompetensutveckling och arbete med kunskap och attityder till företagande. Vi utvecklar också digitala kanaler och vår webb med till exempel e-tjänster för att skapa väl fungerande vägar in till kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Läs hela mätningen.

 

2 oktober 2015