Kommunen vill värva fler möten och evenemang till Uppsala

Uppsala är redan idag en av de mötestätaste städerna i Sverige. Nu vill Uppsala kommun stärka positionen genom att satsa ytterligare 3,5 miljoner kronor under de kommande två åren.

Uppsala är den enda staden i Sverige som ökat antalet möten konsekvent de senaste fyra åren. Som internationell mötesstad är Uppsala trea i Sverige efter Stockholm och Göteborg.

─ Den här framgången vill vi nu förstärka och se till att vi fortsätter att utvecklas som evenemangsstad och värvar ännu fler möten och evenemang till Uppsala, säger Erik Pelling (S), styrelseordförande i Destination Uppsala.

Det är Destination Uppsala och avdelningen för näringsliv och destination som har i uppdrag att värva möten- och evenemang till Uppsala genom funktionen Uppsala Convention Bureau (UCB). De senaste årens framgångar har lett till att UCB behöver utöka sina resurser för att kunna fortsätta att värva ännu fler möten och evenemang.

─ När företag, organisationer och föreningar väljer att ha sina evenemang och möten i Uppsala får fler chansen att upptäcka vår stad. Fler bor på våra hotell, äter på våra restauranger och handlar i våra butiker. Det är bra för det lokala näringslivet och skapar fler jobb för Uppsalaborna. För att Destination Uppsala ska kunna fortsätta det här arbetet skjuter vi nu till mer resurser, säger Erik Pelling.

De möten som Uppsala Convention Bureau värvar till Uppsala bidrar till i genomsnitt 12 400 gästnätter per år och värdet för besöksnäringen av dessa möten beräknas till 21,3 miljoner kronor per år. Målet är att UCB:s arbete ska generera ytterligare 3 100 gästnätter per år och en ökning av värdet för besöksnäringen med ytterligare 5,3 miljoner kronor per år.

Budgeten behandlades av kommunstyrelsen på onsdagen och ett slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 4–5 november.

 

17 oktober 2019