Kommunen tar krafttag för bättre företagsklimat

Uppsala kommun backar i Svenskt Näringslivs attitydundersökning av företagsklimat, vilken presenterades den 26 maj 2015.

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Uppsala kommun är 3,1 jämfört med förra årets 3,3 (skala 1-6).

Det är Svenskt Näringslivs medlemmar som svarat på enkäten, vilken består av två delar. Den delen som presenteras idag, är en attitydundersökning och mäter olika parametrar av företagande, som tillgång på kompetens, infrastruktur, medias attityder, kommunens upphandlingar och service till företag.

Mätningen visar att företagen upplever att tillgång på kompetens och tele, it har ökat, och service till företagen är oförändrad. De områden där kommunen backar är upphandling, dialog med kommunen, politikers- och tjänstemäns attityder. Kommunen har sedan 2011 backat i mätningen, med undantag för 2013.

- Vi har högre ambitioner för Uppsala. Nu måste vi bryta den negativa trenden. Uppsala ska vara en kommun med ett företagsklimat i toppklass, där företag kan växa och trivas. För att nå dit har vi nyligen inlett ett strategiskt och omfattande arbete för våra medarbetare med bland annat kompetensutveckling, beteende- och attitydförbättring. Vi utvecklar också digitala kanaler och vår webb med till exempel e-tjänster för att skapa väl fungerande vägar in till kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Den andra delen av undersökningen innehåller statistikvariabler, och det sammantagna resultatet presenteras i september, där den totala rankningslistan för Sveriges samtliga 290 kommuner presenteras.

26 maj 2015