Sök bidrag hos Leader Upplandsbygd

Med hjälp av EU-pengar och genom samverkan kan företagare, ideella föreningar och myndigheter utveckla projektankar genom leadermetoden.

Föreningen Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har nyligen startat arbetet mot en hållbar utveckling och en ännu attraktivare upplandsbygd. Upplandsbygd som verkar inom Uppsala kommun har minst 34 miljoner kronor som ska gå till projekt som arbetar utifrån något av de fyra insatsområdena:

• Företagande och arbetstillfällen.
• Samspel mellan land och stad.
• Ungdomar.
• Utvecklande bygder.

Sven Uhlås är nyanställd som verksamhetsledare, med egen erfarenhet som företagare. Han meddelar att föreningen kommer att prioritera projekt inom insatsområdena som aktivt vill jobba med lärande, nya metoder och med marginaliserade grupper.

På hemsidan www.upplandsbygd.se finner du bland annat kontaktuppgifter och föreningens strategi, mål och kriterier som ska vara vägledande de närmaste sju åren.

19 februari 2016