Leader Upplandsbygd stimulerar företagandet

47 nya företag och 187 nya produkter har skapats inom Leader Upplandsbygds sjuåriga uppdrag att fördela projektstöd till landsbygdsutveckling 2007-2014.

Projektet avslutades under hösten 2015 och nu har en slutrapport publicerats. Syftet med det sjuåriga uppdraget har varit att stimulera den ekonomiska utvecklingen på landsbygden.

Leader Upplandsbygd kan blicka tillbaka på mer än 200 genomförda leader-projekt vilka bidragit till värdefull utveckling i Upplandsbygd.

43 procent av de 53 stora projekten har bidragit till fler arbetstillfällen i området. 47 nya företag och 187 nya produkter har skapats. Den mest framgångsrika satsningen har varit den på lokal matproduktion.

Leader Upplandsbygds projektstöd har dessutom resulterat i mer än 450 nya nätverk och mötesplatser, och har haft nästan 7000 deltagare. Dessa deltagare har lagt ned mer än 156 000 ideellt arbetade timmar i olika former av leaderprojekt.

Läs hela slutrapporten

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling fortsätter nu nästa programperiod fram till 2021.

Läs mer på deras webbplats

 
Fotbollsgolf är ett av de genomförda projekten

28 januari 2016