Viktig information till dig med livsmedelsföretag

Uppsala Vatten har uppdaterat riktlinjerna för fettavskiljare och miljöförvaltningen påminner om att du som ska ändra i din verksamhet gör det innan årsskiftet.

Uppdaterade riktlinjer för fettavskiljare
Uppsala Vatten har uppdaterat riktlinjerna för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten. Det här gäller dig som är fastighetsägare eller dig som har en verksamhet som hanterar livsmedel.

Exempel på förändringar i de nya riktlinjerna är att installation av fettavskiljare alltid ska anmälas till Uppsala Vatten, samt att dimensioneringsberäkningarna alltid ska göras enligt standarden SS-EN 1825.

Sätt stopp för stopp i avloppsledningar
Stopp i avloppsledningar på grund av fett är ett stort problem och det är fastighetsägaren som ansvarar för att bestämmelser och lagar följs. Man får inte hälla vätskor, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring eller vidhäftning i avloppet.

Läs mer om vad som gäller i Uppsala kommuns bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA) samt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 2006:412).

Uppsala Vatten har under 2015 genomfört en inventering av kommunägda fastigheter för att se om fettavskiljare finns korrekt installerade hos alla verksamheter som hanterar livsmedel. Inom de kommande åren kommer även privatägda fastigheter att inventeras på liknande sätt.

Läs mer om de nya riktlinjerna

Anmäl livsmedelsförändringar före årsskiftet
Om du ska sälja eller upphöra med din livsmedelsverksamhet under 2015 behöver du anmäla det till miljöförvaltningen innan årsskiftet. Även ändringar i befintlig verksamhet ska anmälas.

För att undvika att få kontrollavgift för 2016 för den nedlagda eller sålda livsmedelsverksamheten måste anmälan ske till miljöförvaltningen före årsskiftet.

Det är också viktigt att anmäla eventuella ändringar, exempelvis ändrat antal portioner eller ändrat antal anställda som hanterar livsmedel i en butik.

Anmäl också ändringar av sortiment och tillverkningssätt till exempel om ett gatukök börjar tillverka egna hamburgare i stället för att köpa djupfrysta råa hamburgare från en leverantör.

Du kan anmäla ändring på: www.uppsala.se/livsmedel

17 december 2015