Lyckad leverantörsträff

Varje år upphandlar Uppsala kommun livsmedel för ungefär 110 miljoner kronor och målet är att 100 procent av de upphandlade livsmedlen ska vara ekologiska 2023.

För att nå målet är det viktigt att skapa en ömsesidig förståelse mellan upphandlare och leverantörer samt underlätta för goda samtal och dialoger kring offentliga livsmedelsupphandlingar. 

Uppsala kommun bjöd därför in leverantörer, grossister och producenter för att informera om kommande livsmedelsupphandlingar.

Ett 30-tal deltagare deltog i träffen, där frågor om ekologiskt mål, närproducerat, uppdelade upphandlingar och råvaror diskuterades.

27 april 2017