Vi gör Uppsala attraktivt för företagare

Marlene Burwick (S) har varit kommunstyrelsens ordförande i ungefär 1,5 år. Läs hennes tankar om den fortsatta utvecklingen av Uppsala till en attraktiv stad för företagare och investerare.


Foto: Stewen Quigley

Uppsala växer som aldrig förr och byggtakten ligger på en rekordnivå. Mitt fokus ligger på bostadsbyggande och att göra Uppsala till en attraktiv stad för företagare och investerare. Under slutet av 2015 antogs Uppsalas största detaljplan någonsin med 3500 nya bostäder i Rosendal. Tillsammans med en skola, fyra förskolor och butiksutrymmen kommer dessa bostäder utgöra stommen i en helt ny stadsdel.

En viktig signal om Uppsalas styrka fick vi innan jul när GE Healthcare meddelade att de kommer investera nära 900 miljoner kronor i sin produktionsanläggning i Uppsala. GE väljer Uppsala på grund av tillgången till kompetens. Vår välutbildade befolkning och närheten till våra två universitet är i allra högsta grad en konkurrensfördel i den benhårda globala fighten om investeringar.

En rapport som Bearing Consulting arbetat fram under förra året bekräftar våra starka kunskapsområden life science, ICT (informations- och kommunikationstekniknologi) clean tech (energi- och miljöteknik) och avancerade material. Men rapporten visar också på den unika möjlighet vi har med det goda innovationsstödsystem som finns i Uppsala samt den starka tradition vi har av att samverka mellan olika aktörer. Här jobbar vi tillsammans med innovationsaktörer som till exempel Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre och STUNS Energi för att stödja framväxten av nya företag.

SCB:s senaste medborgarundersökning visar på ett nöjd-medborgar-indexet (NMI) på 60, vilket är över riksgenomsnittet på 54. Uppsalaborna är nöjda med kommunen och tycker att utvecklingen går rätt håll. Men det räcker inte för mig, vi måste ständigt arbeta för att kommunens service ska bli bättre. Ett särskilt fokus kommer under 2016 ligga på små-mellanstora tillväxtföretag och tillsammans med dem analysera vad kommunen kan göra för att underlätta deras tillväxt.

Avgörande är att Infrastrukturen utvecklas i takt med att vi växer och bygger bostäder. I Sverigeförhandlingen finns Uppsala med som en tänkbar startpunkt i vad som kan bli höghastighetståg mellan Uppsala, Stockholm, och vidare ner mot Göteborg och kontinenten. 2017 kommer Sverigeförhandlingen vara klar och jag kommer vara väldigt aktiv för att säkerställa att Uppsala får sina investeringar. Allt som gör det lättare för människor att ta sig till och från Uppsala är bra för Uppsalas utveckling.

Vi tillhör en av Europas snabbast växande arbetsmarknadsregioner och vi har goda kommunikationer till Arlanda och Stockholm. Vi har universitet med forskning i världsklass som bidrar till att skapa jobb, locka hit företag och forskningsprojekt. Vi har en välutbildad befolkning och en av Sveriges lägsta arbetslöshet. Det är bra förutsättningar för en stad och kommun som växer kraftigt – och det ska vi fortsätta med.

Välkommen hit - Välkommen hem
Marlene Burwick (S) kommunstyrelsens ordförande

19 februari 2016